Kognitivní funkce

  • Kognitivní funkce označuje mentální procesy a schopnosti spojené s vnímáním, myšlením, pamětí, řešením problémů a dalšími aspekty kognitivní činnosti.
 1. Vnější projevy:

  • Kognitivní funkce se projevují ve vědomém myšlení a chování jedince. Jsou klíčové pro zpracování informací a adaptaci na prostředí.
 2. Základní složky:

  • Zahrnují paměť, pozornost, vnímání, jazykové schopnosti, schopnost řešení problémů, plánování a rozhodování.
 3. Paměť:

  • Kognitivní funkce zahrnují různé formy paměti, jako je krátkodobá paměť (úložiště na krátkou dobu) a dlouhodobá paměť (trvalejší úložiště informací).
 4. Pozornost:

  • Schopnost soustředit se na určité informace a selektivně filtrovat vnímané podněty.
 5. Vnímání:

  • Schopnost registrovat a interpretovat smyslové vjemy, jako jsou zvuky, obrazy a doteky.
 6. Jazykové schopnosti:

  • Zahrnují schopnost porozumět a komunikovat verbálně i nonverbálně, včetně čtení a psaní.
 7. Řešení problémů:

  • Schopnost analyzovat situaci, identifikovat problémy a navrhnout efektivní řešení.
 8. Plánování a rozhodování:

  • Schopnost plánovat kroky k dosažení cíle a efektivně se rozhodovat v různých situacích.
 9. Změny v průběhu života:

  • Kognitivní funkce mohou podléhat změnám v průběhu života a být ovlivněny faktory jako stárnutí, nemoci nebo environmentální vlivy.
 10. Ovlivňující faktory:

  • Genetika, výživa, vzdělání, životní styl a psychosociální faktory mohou ovlivňovat kognitivní funkce.
 11. Diagnostika a intervence:

  • Kognitivní funkce jsou hodnoceny v rámci diagnostických postupů a mohou být cílem intervencí při léčbě neurologických poruch, jako jsou demence či poruchy pozornosti.

Celkově lze říci, že kognitivní funkce jsou klíčové pro celkové mentální fungování jedince a hrají důležitou roli v každodenním životě.